+++
Την Ελληνική μας σελίδα θα την βρείτε εδω http://www.mkiellinikou.org/ +++


Friday, April 19, 2013

Our needs (list updated for April)
Urgent needs:

Our patients need the below listed medicines that we do not have at our disposal:

Donarot sachets
Nexium 20mg
Zoloft 100mg
Champix tab
Zyprexa velotab 10mg
Elidel creme Extavia  250ml
Lapenza 20mg
Losec 20mg
Salospir 160mg
Lepur 20mg & 40mg
Zometa 4mg
Tevagrastim 300mg/05 ml
Neupro TTS (adhesive) 6mg
Vascase Plus Tabl.Neupro Tts 6mg/24h
Enbrel
Lataz coll Xalatan coll
Xalacom coll
Meningitec
Lipitor 10mg, 20mg & 40mg
Spiriva Respimat
Sumbicort Turbuhaler 160mg
Pariet
Diovan 40 mg
Spiriva Caps
Vesicare
Emselex
Toviaz
Effient
Procoralan 5mg & 7.5mg
Prerolon 5mg
Myfortic 180 mg or Cellcept 500 mg
Prerolon 5mg
Avastin 100mg & 400mg
Herceptin
Etoposide 100mg
Ινσουλίνη Humalog mix 25
Symbicort Turbuhaler 160mg
Spiriva Respimat
Livial
Xanax 0.25
Xanax 0.50
Klaricid susp. 125mg / 5ml  & 250mg / 5ml
Farmorubicin 50mg
Seretide diskus 50+500 mcg
Imigran  50
Imigran 100
Relpax   40
Duodart 0,5/0,4mg
Coveram /5/5 (2 boxes)
Risperdal Consta 37.5 mg (injection)
Vascace Plus
Vanoruton 1000 mg
Dermestril TTS  25MCG (Estradiol hemihydrate)
Myfortic 360 mg
Myfortic 0.5mg & Advagraf 1 mg
Daronda
Prolia
Requip 0.25mg
Risperdal 4mg
Oxeda
OncoTICE
Evangio 10mg
Bicalutamide 50mg
Dexarhina spray
Eucreas (50mg/850mg & 50mg/1000mg)
Ritalin 10mg ή Concerta
Iscover 300 mg
Mixtard 30
Humalog Kwik Pen Mix50
tb Thyro 4 0.1
Singulair 4 mg, 5 mg
Flixotide 50


Coronary Medications

BRILIQUE 90
ATORCHOL, LIPIGAN, BIGER) 10 mg / 20 mg / 40 mg
LESCOL 40mg
LESCOL XL 80 mg

CODIOVAN
160/12.5 mg
320/25 mg

INEGR
10+10 mg
10+20 mg
10+40 mg

EXFORGE HCT (COPALIA HCT, DAFIRO HCT)
5/160/25 mg
10/160/12.5 mg
10/160/25 mg
10/320/25 mg

CRESTOR
10 mg
20 mg
40 mg 

For migranes

Migralin
Maxalt
Relpax 40mg

No comments:

Post a Comment