+++
Την Ελληνική μας σελίδα θα την βρείτε εδω http://mki-ellinikou.blogspot.com/ +++


Monday, February 11, 2013

Our NeedsLast update 26 March 2014

A lot of people call and ask us what are our greatest needs, in terms of medicines.  .

Urgent needs:

Our patients need the following medicines, which we don’t have available

Vaccinations:

 - Boostrix polio
- Neisvac
 - Menveo
.
Preparations:

 -Exforge or Copalia  and EXFORGE HCT  or  COPALIA HCT (5/160 mg, 10/160mg , 5/160/12,5mg,  5/160/25 mg ,  10/160/12.5 mg, 10/160/25 mg, 10/320/25 mg)
 - INEGY ( 10+10 mg και 10+20 mg και10+40 mg)
 -Brilique 90
 -Pegasys inj
 -Baraclude
 -Crestor  (5 mg tab, 10 mg tab, 20 mg tab)
 -Ladose 20mgr
 -Salofalc 1000mgr
 -Asacol 400mgr  & asacol 800mgr
 -Coversyl 5 mgr  and 10mgr
 -Omacor / Zodin
 -Victoza pen 6mgr/ml
 -Fosamax
 -Spiriva inhaler
 -Spiriva tablets
 -Janumet  (50/850mg and  50/1000mg tabs)
 -Onglysa
 -Glucophage (850mg tab and 1000mg tab)
 -Seretide diskus 50+500 mcg
 -Norvasc 10mgr

 -Test strips for glucose monitoring (one touch ultra, one touch vita, contour, accu- chec aviva, wellion  etc.)
 -Extavia  / betaferon
 -Humira
 - Enbrel 50mgr inj.
 -Tracleer
 -Prolia
 -Rebiff 44μgr
 -Lantus Solostar insulin
 -Humalog
 -Cipralex 20mg / Entact 20mgr/escitalopram 20mgr
 -Carvedilen 25mg
 -Abilify 15 mgr, 30mgr
 -Risperdal 3 mgr
 -Renitec 20mgr
 -Αtorvastatin (Lipitor, Zarator, Atrost,  Biger, Holistein  κ.α  10 mg / 20 mg /40 mg )

 -Clopidogrel: ( Plavix  , Iscover, Darxa, Clopidogrel, Globel, Zystol etc.)
 -Simvastatin ( Lepur 10mgr, 20mgr etc.)
 -Triatec plus
 - Eucreas (50mg/850mg και 50mg/1000mg)
 - Controloc 40mgr και Pantium 40mgr( pantoprazole)
 -Symbicort Turbuhaler 160mg
 -Symbicort Turbuhaler 80mg
 -Lobivon 5mgr
 - Lobivon plus 5+12,5 mgr  and 5+25mgr
 - Zoloft 50mg and 100mg ή Sentral, or Sertraline
 - Nexium 20mg and 40mg
 - Zyprexa /olanzpine ( 5mgr ,  10mg, 20 mgr)
 -Pulmicort Nasal Spray
 -Pulmicort inhaler
 -Co-aprovel 300/12,5mg and 300/25mg
 -Nasonex Nasal Spray
 -Dexarina Spray
 -Pravachol 40mg
 - Thyro 4 0.1
 -LESCOL  ( 40mg and XL 80 mg)
 - Orizal 40/5mg
 -Co-Dalzad 320+25mg
 -Effient
 -Effexor 150mgr
 -Elidel creme Extavia  250ml
 -Cr.Bepanthene
 -Cr Bepanthol
 -Cr. Daktarin
 -Cr. Canestein
 -Cr. Mycomycent
 -Cr .Ygielle , cr clindagel ( clindamycin vaginal cream).
 -Cr. Lamisil
 -Cr Betafusin ή Fusicort
 -Cr Betnovate
 -Cr Flixotide
 -Cr Elocon ή Movesan
 -Cr Butavate
.
For Scabies:
 - Shampoo Fungoral, Topladerm or Stieprox
.
Eye Drops
 - Lataz coll
 -Xalatan coll
 -Xalacom coll
 -Duotrav coll
 -Lucentis vial
.
Cancer Medications:
-Αrimidex
-Avastin 100mg and 400mg
-Herceptin
-Zometa 4mg/ml
-Zoladex 3.6mg
 -Glivec 400mgr
 -Tevagrastim 300mg/05 ml
 -Sutent
 -Toviaz
 -Etoposide 100mg
 -Oxeda
 -OncoTICE
 -Bicalutamide 50mg ( Casodex)
 -Farmorubicin 50mg
 -Votrient
 -Vimpat
.
*** End of Urgent Needs ***
.

We also have a great need of the following

1) We have an immediate need of additional medical professionals.  Specifically a general practitioner,  a cardiologist, psychiatrist, pediatrician, gynecologist, rheumatologist, endocrinologist, gastroenterologist / hepatologist, pharmacists, child psychiatrist, endodontist, speech therapist and social worker.

2) Vaccinaitons for infants, children and teen-agers:
 Varilix or Varivax
 Act Hib
 Infanrix-Hexa / Hexavac
 Havrix / Epaxal / Vaqta
 Infarix – IPV – Hib
 Infanrix  x1 (1 pv)
 Infanrix 1pv  + Engerix 10  + Valiroux
 Boostrix Polio (diphtheria, tetanus, polio, whooping cough)
 Menveo (quad meningitis)
 Pentavac
 Tetravac
 Intamix – tetra
 Boostrix – polio
 Repevax
 Prevenar 13
 Neisvac
 Engerix 10
 Engerix 20
 MMR
 Havrix
 Vagta
 Viread 245mg
 Epaxal
 Menveo

3) Insulin (together with strips for self-monitoring of sugar levels, i.e.  BAYER and needles)
 Januvia
 Janumet
 Lantus and Lantus Solostar
 NPH
 Levemir
 Mixtard 30
 Humulin M3
 Levemir flexpen
 NovoRapid flexpen
 Humalog Kwik Pen Mix50 

4) Contrast media for CT scans
 DOTAREM 20mg and XENETIX 200mg

5) Radiation protection aprons
.
6) Supplies for Pap tests:
- speculum
- slides
- spray
- brushes
- spatulas

(Please, do not bring us medicines that have passed their expiry date or that are set to expire within the month of donation.  Our clinic DOES NOT give expired medicines to our patients.  Receiving expired medicines mean we have to re-cycle them and this greatly adds to an already full workload.)
 
We are always in need of volunteer doctors of all specialties and pharmacists.

We would like to emphasize that we do not accept financial contributions.  The assistance that we gratefully can receive is of services, or contributions of needed medicines or goods.  We hope that you understand this very important regulation of our clinic. 
Please, do not bring us baby carriages, high-chairs, coats or adult clothing.


Together, we can make the impossible…POSSIBLE


Metropolitan Community Clinic at Helleniko